اطلاعات تماس

شرکت رادنور
دفتر مرکزی
تهران – خیابان موحد دانش (اقدسیه) بعد از سفارت چین
بین بانک آینده و اقتصاد نوین – پلاک 92 – طبقه 3- واحد5
کد پستی: 1957647999
تلفن: 3- 961 23 261- 021
فکس: 977 23 261- 021
ایمیل: info[at]radnour[dot]com​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

دفتر خاورمیانه :
امارات متحد عربی – دبی – میدان بنی یاس
ساختمان بنی یاس – واحد 709
تلفن : 2277688-009714
POBOX: 181429
ایمیل: info[at]radnour[dot]com​​​​​